Dlaczego wybór odpowiedniej pasty polerskiej jest istotny?

Głównym celem stosowania pasty polerskiej jest korekta drobnych uszczerbków lakieru. Odbywa się to poprzez ścieranie uszkodzonej wierzchniej warstwy lakieru. W celu przeprowadzenia korekty lakieru w jak najlepszy sposób powinniśmy wybrać znać co najmniej trzy typy past polerskich. Każda z nich ma swoje zastosowanie, a ich umiejętny dobór może ułatwić oraz przyspieszyć prace.

Rodzaje past polerskich

Pierwszym typem pasty polerskiej https://autokosmetyk.com/pasty-polerskie jest mocno ścierna. Nazywana również „cutting”. Ten rodzaj past jest agresywny i stosowane powinny być w przypadku lakierów mocno zwietrzałych i zaniedbanych.

Nadają się do usuwania głębszych rys oraz śladów po szlifowaniu papierem ściernym grubej gradacji. Polerowanie pastą mocno ścierną pozostawia po sobie zamglenia i lekkie, koliste zarysowania, które trzeba poprawić pastami o mniejszej gradacji.

„Polish” – pasty średnio ścierne. Stosujemy je w przypadku umiarkowanych uszkodzeń lakierów. Mają mniejszą siłę cięcia. Najczęściej pozostawiają po sobie hologramy, które również powinno się poprawić pastą lekko ścierną. 

Pasty „finish”. Jest to pasta o najmniejszej gradacji i sile cięcia. Służy ona do wydobycia z lakieru dawnego blasku, a stosuje się ją w przypadku lekkich zarysowań nie wchodzących głęboko w lakier. Nadaje się tym samym do wykończenia polerowania pastami o większej gradacji. 

Podsumowanie

Posiadając wiedzę o gradacjach past polerskich jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym samodzielnie przeprowadzona korekta lakieru będzie dawała zadowalający efekt. Pamiętać należy jednak o nabyciu wiedzy na temat samego procesu polerskiego, który z pozorów prosty może stanowić problem.

Z ważniejszych rzeczy można wymienić odpowiedni dobór maszyny polerskiej, która powinna posiadać stabilizację obrotów. Tylko taki sprzęt nadaje się do profesjonalnej korekty.

Istotne jest również zabezpieczenie wszelkich szczelin, np. miedzy drzwiami, aby zapobiec dostawaniu się pasty w miejsca, z których ciężko ja potem usunąć.